Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Provozní řád bowlinguProvozní řád BOWLINGU

Všichni návštěvníci bowlingu Body 21 jsou povinni se řídit níže uvedeným řádem:

 1. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Bowlingu Body 21, zejména pak  uhradit sjednanou dobu hry.
 2. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
 3. Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem. Rezervace bowlingové dráhy se bere jako závazná objednávka a je třeba k tomu tak přistupovat. Jestliže již máte zarezervovanou (objednanou) bowlingovou dráhu a nejste schopni v daný termín rezervaci uplatnit, je Vaší povinností rezervaci (objednávku) telefonicky stornovat a to nejméně 6 hodin před Vámi rezervovaným časem. V tomto případě nebudeme po Vás požadovat žádný sankční poplatek. V opačném případě jste povinni uhradit sankční poplatek ve výší 50% z celkové ceny Vámi rezervovaných bowlingových drah.
 4. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
 5. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze hrajícím osobám a ve speciální bowlingové obuvi, která se půjčuje u obsluhy bowlingu.
 6. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy.
 7. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.
 8. Zapůjčenou obuv je nutné před odchodem odevzdat.
 9. Po skončení hry je návštěvník povinen půjčenou obuv vydezinfikovat dezinfekčním  přípravkem, který obdrží u obsluhy.
 10. Vlastní obuv si hráč může odložit  ke své židli. Za odložené věci neručíme.
 11. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán. Takovou osobu má obsluha právo vykázat z bowlingového prostoru.
 12. Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné  poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.
 13. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluze.
 14. Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
 15. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení centra má vedení Body 21  právo na náhradu způsobené škody.
 16. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
 17. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhy.

Zejména je zakázáno:

a) Vstupovat za černou přešlapovou čáru.

b) Vhodit kouli na dráhu, pokud není zapnutá, tzn. nesvítí červené světlo.

c) Vhodit kouli na dráhu, pokud je stažena shrnovací závora.

d) Pokračovat ve hře, pokud se nevracejí koule.

e) Vstupovat na dráhu s jídlem a pitím, s cigaretou, doutníkem či dýmkou.

f) Hráč nesmí vstupovat na dráhy v ponožkách, naboso či v jiné obuvi, než je určeno.

g) Ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů.

h) V prostorách určených pro bowling (sezení pro hráče) se mohou pohybovat pouze osoby, které hrají, a jejich počet nesmí přesáhnout 6 osob na jednu dráhu.

Za porušení těchto zákazů bude od provinilé osoby požadována pokuta 300,– Kč + uhrazení případné škody, kterou svým chováním způsobí.

 1. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
 2. V případě poškození dráhy nebo zařízení centra má provozovatel podniku právo na náhradu způsobené škody.
 3. Hráči a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit. Zaházení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou povinni ji respektovat.

V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti jsou některé prostory této budovy snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platnými právním řádem.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Otevírací doba :                                                     

po – čt:  11:00 – 23:00

                               

pá – so: 11: 00 – 24 : 00                                                                   

ne :       11: 00 – 23 : 00

                                                                         

Kontaktní tel.: 778749  006
Sportovní a rekreační centrum BODY 21

Zahradní 182
382 73 Vyšší Brod

Po-ČT 11:00-23:00

Pá-So 11:00-24:00

Ne      11:00-23:00

Telefon:
778 749 006

E-mail:
body-21@seznam.cz